Search Result: young

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

young Adj.

jèn Adj.

having lived or existed for only a short time.

pa viv osinon egziste pandan yon ti tan.

The young boy has a very quick mind.

Jèn gason an gen lespri li ouvè.

young

jn

young

jenn

Similar Words » Mo Ki Sanble

young

(Adj.)

jèn

(Adj.)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?