Similar Words » Mo ki Sanble
youngster
jèn
young
jn
young (Adj.)
jèn (Adj.)
young
jenn

• youngEnglish


Haitian Creole
young (edit) Adj.
[ yuhng ]
Origin: before 900; Middle English yong(e),
having lived or existed for only a short time.

pa viv osinon egziste pandan yon ti tan.
jèn Adj.

Orijin: avan 900, Anglè Mwayen jèn [(yong (e)]
The young boy has a very quick mind.
Jèn gason an gen lespri li ouvè.


English


Haitian Creole
young (edit)


jnEnglish


Haitian Creole
young (edit)


jenn

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?  


Powered by Creole Solutions
Se Creole Solutions k ap jere sit sa a