Search Result: struggle

ENGLISH

HAITIAN CREOLE

struggle noun

lit

struggle verb

lite

struggle

tchitchile

My father had to struggle daily to feed us.

Papa mwen te tchitchile chak jou pou ban nou manje.

Similar Words » Mo Ki Sanble

struggle

(noun)

lit

struggle

(verb)

Do you see an error? » Èske ou wè yon fot?